Regler är till för att förenkla

Den som säger att ”regler är till för att följas” är antingen en fyrkantig byråkrat som vill göra livet svårare för människor eller någon som bara upprepar en sak som hen har hört från någon annan utan att bry sig om att tänka efter vad uttalandet innebär.

Anledningen till att vi har till exempel trafikregler och andra lagar är att de ska förenkla människors tillvaro. I stället för att vi varje gång vi kommer fram till en trafikerad vägkorsning, måste fundera på vem som ska åka först, har en grupp experter någon gång kommit fram till att det är enklast att den som kommer från höger får företräde. För att varje människa varje månad som hen får sin lön inte ska behöva räkna ut hur stor andel av den som ska gå till våra gemensamma utgifter för att det ska räcka till och bli rättvist, så har vårt finansdepartement och våra kommunledningar räknat ut det åt oss och skattesatserna har sedan beslutats av riksdag och kommunfullmäktige.

För att sedan vårt samhälle ska fungera och vara rättvist, är det viktigt att våra lagar och regler efterlevs. Men det är inte därför de finns till. Att säga att ”regler är till för att följas” tror jag minskar folks förtroende för politiker och myndigheter. Myndigheterna behöver i stället se sin möjlighet att hjälpa och förenkla för människor. Om reglerna är för fyrkantiga eller uppfattas för byråkratiska får aldrig politiker vara rädda för att ompröva och ändra reglerna så att de blir anpassade till verkligheten.