Bättre konsumentupplysning för bättre produkter

Historien har visat oss att att regeringar har väldigt svårt att överblicka vilka effekter olika sorters regleringar får. Det faktum att de flesta av historiens planekonomier har utvecklats till marknadsekonomier är ett tydligt tecken. Uppgiften att samla in och behandla all den information som behövs är alltför omfattande för att planhushållning ska fungera. Marknadsekonomins djupast inneboende mekanism är därför överlägsen. Eftersom en del av mig är datanörd, lockas jag till att göra en liknelse med vertikal och horisontell skalbarhet, men kontentan är att informationsbehandlingen för att styra världens produktion i rätt riktning kan spridas ut på fler enheter när marknadshushållning tillämpas.

Det finns dock ett stort problem med marknadsekonomi. Teorin innehåller ett grundläggande antagande om att alla aktörer på marknaden har tillgång till samma information. Så är inte fallet. Det råder ganska ojämna styrkeförhållanden på den punkten exempelvis när ett ungt par som ska köpa sitt första hus står mot en storbank i en ränteförhandling eller när min 71-årige far med begynnande demens ska välja mobiltelefoniabonnemang. Vi bombarderas ständigt av reklam med syftet att vi ska fatta inköpsbeslut baserat på våra känslor i stället för rationellt tänkande. De köpcentra vi besöker är noga utformade för att ytterligare sätta vårt intellekt ur spel, det finns en mycket intressan artikel om det här. Avregleringar tvingar oss till fler och fler beslut och det är lätt hänt stt vi lockas till enkla lösningar som vi blir serverade av skickliga marknadsförare och påträngande försäljare.

Jag tror att avregleringar är bra i grunden, men de ställer krav på konsumenterna. Om konsumenterna lyckas göra bra, medvetna val, kommer högre krav ställas på de varor och tjänster vi köper, vilket leder till en god utveckling för hela näringslivet. Därför vill jag arbeta för att miska gapet i informationstillgång mellan konsumenter och producenter. Det skulle exempelvis kunna ske genom offentligt finansierade konsumentupplysningstjänster eller hårdare lagstiftning och tillämpning av lagstiftningen för marknadsföring.

6 thoughts on “Bättre konsumentupplysning för bättre produkter

  1. Ställer mig dock frågande till vad konsumenterna kunde gjort annorlunda i samband med avregleringen av energimarknaden?
    Visserligen kan man idag välja fritt (och enkelt) mellan olika elleverantörer men som alla styrs av nordpools skyhöga priser. Idag har vi några få bolag som ensamma kan styra hur högt priset ska ligga, genom att strypa produktionen av el så tjänar de mer pengar!!! (helt vansinnigt)

    • Elmarknaden är väl ett exempel på en marknad som för närvarande inte är effekliv. Ett annat exempel är bankerna, Förhoppningsvis kan vi i framtiden se att det blir enklare för nya aktörer att ta sig in på dessa marknader.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *