Det här vill jag

Här försöker jag kort beskriva vad jag tycker är viktigast inom politiken i Mariestads kommun. Om du tycker att det jag skriver verkar vara vettigt, kan du ge mig ditt stöd genom att sätta ett kryss framför mitt namn på Moderaternas valsedel.

Inom de flesta områden i kommunen görs redan ett oerhört bra jobb tack vare en fantastisk insats från mina politikerkollegor med Johan Abrahamsson i spetsen och kommunens anställda. Jag tänker främst på utvecklingsarbetet inom exploatering och företagsklimat, kvalitén i kärnverksamheterna, integration samt skötsel och underhåll av allt från gator och fastigheter till lekplatser och rabatter. Inom andra områden, där vi behöver tackla allt tuffare utmaningar finns det parti- och alliansvänner som redan är väldigt engagerade och redo att ta sig an detta. Sådana områden kan vara trygghet, äldreomsorg och ungdomars psykiska hälsa.

Det finns dock ett antal frågor i vilka jag känner att jag kan göra en betydande insats, där jag har ett stort engagemang och vill åstadkomma något.

Mer för skatten

Vi kan bli ännu duktigare på att hushålla med kommuninvånarnas skattepengar. Vi är dessutom tvungna till detta då befolkningsutveckling gör att allt färre behöver ta hand om allt fler.
Sättet vi kan tackla detta på är att målmedvetet genomlysa alla kommunens verksamheter för att endast arbeta med sådant som skapar värde för kommunens invånare och ”brukare”. En fråga att ställa sig i sammanhanget är hur stor andel av kommunens resurser som satsas på verksamhetsutveckling jämfört med hur mycket exempelvis Volvos lägger på produktionsteknik. Om vi ska kunna uppnå effektiviseringar, måste vi göra medvetna satsningar på detta. Allt är dock inte nattsvart. Kan vi utnyttja den tekniska utvecklingen på rätt sätt, finns stor potential i exempelvis hjälpmedel för väldigt effektiv planering av kommunens resurser.

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen är beroende av kompetenta och engagerade chefer och medarbetare. Dessutom har vi höga kostnader för sjukskrivningar. För att vara en attraktiv arbetsgivare och hålla personalen frisk måste kommunen vara en modern arbetsplats där varje anställd känner att den kan påverka sin situation.

Att ta tillvara på personalens kompetens i ett arbete för ständiga förbättringar av verksamheten är dessutom något som är en nyckel till att nå de effektiviseringar som framtidens utmaningar tvingar oss till.

Öppenhet

Jag får en känsla av att politiker på alla nivåer hamnar längre och längre ifrån de väljare som man representerar. Jag vill att det ska finnas en större öppenhet och förståelse mellan politikerna och medborgarna. Jag vill också att öppenheten mellan medborgarna och kommunens verksamheter ska vara större för att människor ska kunna få en större insikt i hur deras skattepengar används och även en större förståelse för hur arbetet mellan politiker och tjänstemän är fördelat. Därmed skulle det bli lättare att ha ”rätt” förväntningar på politiker och det skulle bli lättare att utkräva ansvar på ”rätt” sätt.

Jag har dock ingen färdig lösning för hur denna öppenhet ska kunna skapas, men ser fram emot möjligheten att kunna få arbeta vidare med detta.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *